Kalendarz wydarzeń
październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Podejmowanie działalności gospodarczej - możliwość podpisania aneksu do umowy przyznania pomocy

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.09.2020r. (Dz. U. z 2020, poz. 1555).istnieje możliwość podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Aneks dotyczy złagodzenia, w związku z epidemią COVID-19, niektórych ze zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy. Zmiany te dotyczą m.in.:
a) wykreślenia zobowiązania dotyczącego osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług w roku po wypłacie drugiej transzy pomocy (§5 pkt. 14 umowy);
b) czasu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiana rozporządzenia umożliwia czasowe zawieszenie, przy jednoczesnym wymogu prowadzenia działalności łącznie przez 2 lata od wypłaty drugiej transzy.

Aneks mogą podpisywać Beneficjenci, którzy podpisali umowę, są w trakcie jej realizacji lub są w 2-letnim okresie trwałości projektu.

W celu podpisania aneksu należy zwrócić się drogą listowną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin z prośbą o podpisanie aneksu do umowy.

Wyszukiwarka
Newsletter