Aktualności

Wyniki oceny projektów - Nabór III/2019

Opublikowano: środa, 10, lipiec 2019 18:00
Odsłony: 681

Wyniki oceny projektów - Nabór III/2019 zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności"

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" w odpowiedzi na III/2019 nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół lublina" w dniu 10 lipca 2019r. .

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej.
Jednocześnie informujemy, że wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do dnia 22 lipca 2019r. gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD).

Załączniki:
Pobierz plik (lista projektów niewybranych do dofinansowania w ramach III 2019 naboru wniosków.pdf)Lista projektów niewybranych do dofinansowania w ramach III 2019 naboru wniosków[ ]438 kB
Pobierz plik (lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III 2019 naboru wniosków (2).pdf)Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III 2019 naboru wniosków[ ]527 kB
Pobierz plik (lista projektów zgodnych z LSR w ramach III 2019 naboru wniosków.pdf)Lista projektów zgodnych z LSR w ramach III 2019 naboru wniosków[ ]524 kB