Aktualności

Walne Zebranie Członków - 11.08.2020r.

Opublikowano: poniedziałek, 10, sierpień 2020 20:56
Odsłony: 285

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - „Kraina wokół Lublina", które odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22 (parter, sala konferencyjna).


Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina":
1. Otwarcie posiedzenia.
1. Stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja nt. działalności LGD „Kraina wokół Lublina" w latach 2016-2020.
5. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu LGD „Kraina wokół Lublina" w kadencji 2016-2020 (przesłane pocztą elektroniczną).
6. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej LGD „Kraina wokół Lublina" w kadencji 2016-2020 (przesłane pocztą elektroniczną).
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Wybór członków Komisji skrutacyjnej i przedstawienie zasad głosowania w wyborach członków organów stowarzyszenia: Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady LGD „Kraina wokół Lublina".
11. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu LGD „Kraina wokół Lublina".
12. Przeprowadzenie wyboru członków Komisji Rewizyjnej LGD „Kraina wokół Lublina".
13. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady LGD „Kraina wokół Lublina".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady LGD „Kraina wokół Lublina".
16. Podjęcie uchwały ws. wyboru członków Zarządu LGD „Kraina wokół Lublina".
17. Podjęcie uchwały ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej LGD „Kraina wokół Lublina".
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników spotkania zwracam się z prośbą o przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią COVID - 19: zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz zachowywanie dystansu społecznego.