Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Opublikowano: niedziela, 07, styczeń 2018 11:40
Odsłony: 1508

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wokół Lublina". Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD „Kraina wokół Lublina" i wdrażania LSR.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/HS929NTuael6Z2R32