PROW 2014-2020

Opublikowano: wtorek, 24, maj 2016 09:25
Odsłony: 36445

Aktualne formularze aplikacyjne (wnioski, biznesplan, instrukcje) ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Legislacja krajowa dotycząca PROW 2014-2020

http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/akty-prawne/legislacja-krajowa

Legislacja UE dotycząca PROW 2014-2020

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-UE

Dokumentacja LGD "Kraina wokół Lublina": Lokalna Strategia Rozwoju, statut, regulaminy, karty oceny, harmonogram naborów, umowa z Województwem Lubelskim.

ZAŁĄCZNIKI:

Lokalna Strategia Rozwoju
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji
Harmonogram planowanych naborów wniosków 2014-2020
Regulamin konkursów
Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu
Umowa RLKS
Ankiety Monitorujące
Statut
Regulamin Rady