A w Nikodemowie - warsztaty kulinarne

Opublikowano: poniedziałek, 19, luty 2018 14:50
Odsłony: 738

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych

pt. ''Współczesne formy rozwoju"

w ramach projektu grantowego ''Aktywizacja społeczna seniorów''.

Warsztaty organizowane są przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nikodemowie.

Spotkanie już 21.02.2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Nikodemowie od godz.13.00 .

 

Wszystkich chętnych do udziału prosimy o zgłoszenie się pod nr tel.

603 614 438.

W najbliższym czasie kolejne warsztaty – kulinarne, rękodzieło, zdrowy tryb życia. Szczegóły na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl w zakładce „Projekty grantowe”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nikodemowie.

logotyp„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą” Współczesne formy rozwoju” mająca na celu zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej wśród mieszkańców Nikodemowa i okolic współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: 4 cykle warsztatów dla osób w wieku 50+, 20 osób przeszkolonych.