Aktualności

Wyniki II/2020 naboru wniosków

Opublikowano: czwartek, 17, wrzesień 2020 19:56
Odsłony: 1042

Wyniki oceny projektów - Nabór II/2020 w ramach przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" w odpowiedzi na II/2020 nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół lublina" w dniu 16 września 2020r .

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej.
Jednocześnie informujemy, że wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do dnia 25 września 2020r. gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD.

Załączniki:
Pobierz plik (lista projektów zgodnych z LSR II 2020.pdf)Lista projektów zgodnych z LSR II/2020[ ]447 kB
Pobierz plik (lista projektów wybranych II 2020.pdf)Lista projektów wybranych II/2020[ ]446 kB
Pobierz plik (lista projektów niewybranych II 2020.pdf)Lista projektów niewybranych II/2020[ ]441 kB