Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nabór wniosków

Wyniki oceny III/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach III/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.krainawokollublina.pl/images/2018/wyniki/lista_rankingowa_III_2018_G.pdf)Lista rankingowa III/2018/G[Lista rankingowa III/2018/G]0 kB
Dostęp do URL (http://www.krainawokollublina.pl/images/2018/wyniki/formularz_odwo%C5%82ania.docx)Formularz odwołania[Formularz odwołania]0 kB
Wyszukiwarka
Newsletter