Kalendarz wydarzeń
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Organizacje pozarządowe

Oznaczenie

Przedsięwzięcia wdrażane w ramach LSR

Budżet na lata 2016-2023 (w zł)

1.1.1.

Warsztaty i szkolenia dla animatorów i liderów

80 000,00

1.1.2.

Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

80 000,00

1.2.1.

Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

500 000,00

1.2.2.

Aktywizacja społeczna seniorów

240 000,00

2.2.1.

Udział w targach i wystawach

80 000,00

2.2.2.

Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne

500 000,00

2.2.3.

Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury

500 000,00

2.2.4.

Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

100 000,00

2.2.5.

Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych

100 000,00

DLA KOGO

 • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, nie prowadząca działalności gospodarczej, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR1

ILE

 • od 5 000 zł do 50 000 zł2

NA CO

 • projekty niekomercyjne, koszty uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne
 • ogólne takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności3 
 • zakupu robót budowlanych lub usług
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
 • podatku od towarów i usług (VAT) 

1.3.1.

Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

2 190 000,00

2.1.1.

Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

150 000,00

2.1.2.

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

3 420 000,00

 DLA KOGO

 • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR1

ILE

 • od 50 000 zł do 300 000 zł4

NA CO

 • projekty niekomercyjne, koszty uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne
 • ogólne takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności3 
 • zakupu robót budowlanych lub usług
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
 • podatku od towarów i usług (VAT)

3.3.1.

Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego

1 000 000,00

DLA KOGO

 • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR1

ILE

 • od 50 000 zł do 500 000 zł5

NA CO

 • koszty uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne
 • ogólne takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności3 
 • zakupu robót budowlanych lub usług
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników
 • podatku od towarów i usług (VAT) 

Gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew

Forma wsparcia: refundacja do 95% kosztów kwalifikowanych.

3 o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013

Forma wsparcia: refundacja 95% po zrealizowaniu projektu. Warunkiem uzyskania wsparcia jest utrzymanie działalności przez conajmniej 5 lata od daty orzymania refundaji (płatności końcowej)

Forma wsparcia: refundacja 70% po zrealizowaniu projektu. Warunkiem uzyskania wsparcia jest utrzymanie działalności przez conajmniej 5 lata od daty orzymania refundaji (płatności końcowej)

Opracował: Karol Salagierski - LGD "Kraina wokół Lublina"

Wyszukiwarka
Newsletter