Kalendarz wydarzeń
luty 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

konsultacjeUprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" tj. gmin: Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew, w tym: członków LGD „Kraina wokół Lublina", lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.


Spotkania mają charakter otwarty. Przeprowadzone będą metodą warsztatów partycypacyjnych.
Tematem spotkań będzie:
1. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina".
2. Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina"
3. Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcie kierowanego w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina".
4. Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina na lata 2023-2027.
5. Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.

Spotkania odbywać się będą na terenie każdej z gmin członkowskich LGD „Kraina wokół Lublina" według zamieszczonego poniżej harmonogramu.
Będziemy wdzięczni za przybycie oraz rozpropagowanie niniejszej informacji wśród osób zainteresowanych działalnością LGD.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

1.

Bełżyce

Centrum Usług Społecznych, Bełżyce, ul. Fabryczna 2b, sala konferencyjna Ip., 24-200 Bełżyce

19.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

2.

Borzechów

Gminna Biblioteka Publiczna, Borzechów 1, 24-224 Borzechów

26.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

3.

Bychawa

Bychawskie Centrum Kultury, Marszałka J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa

21.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

4.

Garbów

Dom Strażaka, ul. Krakowskie Przedmieście 63, 21-080 Garbów

27.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

5.

Głusk

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin

18.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

6.

Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna

03.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

7.

Jastków

Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

04.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

UWAGA! ZMIANA TERMINU!

30.08.2022, godz. 8:00 – 11:00

8.

Konopnica

Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz

09.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

9.

Krzczonów

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu,ul. Żeromskiego 11, 23-110 Krzczonów

11.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

10.

Niedrzwica Duża

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża

16.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

UWAGA! ZMIANA TERMINU!

12.09.2022, godz. 16:00 - 19:00

11.

Niemce

Klub Seniora, ul. Parkowa 4, 21-025 Niemce

02.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

12.

Strzyżewice

Dworek Kołaczkowskich w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice

23.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

13.

Wólka

Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

25.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

14.

Wysokie

Biblioteka Gminna, Wysokie, ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie

05.09.2022, godz. 16:00 - 19:00

15.

Zakrzew

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew

07.09.2022, godz. 16:00 - 19:00

Wyszukiwarka
Newsletter