Kalendarz wydarzeń
październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NABÓR WNIOSKÓW II/2011

LISTY PROJEKTÓW W RAMACH II/2011 NABORU WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE

informujemy o II naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

1. Małe projekty
(limit dostępnych środków - 411 626,85 zł);
2. Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków - 1 742 275,00zł);


1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 26 września 2011 r. do 25 października 2011 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.


WAŻNE!

Wniosek należy sporządzić na formularzu:

1. MAŁE PROJEKTY

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
pobierz plik .pdf (wersja edytowalna)
pobierz plik .pdf

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
pobierz plik .pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067) (pobierz)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613) (pobierz)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) (pobierz)

Zgodnie z Wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego” Kraina wokół Lublina” do wniosku należy dołączyć:
-OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .pdf
pobierz plik .doc (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .pdf

- PROCENTOWE WARTOŚCI REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU AKTUALNE DLA II/2011 NABORU WNIOSKÓW
pobierz plik .pdf

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).


2. ODNOWA I ROZWÓJ WSI

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
pobierz plik .pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1092) (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 417) (pobierz)

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania"Odnowa wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) (pobierz)

Zgodnie z Wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego” Kraina wokół Lublina” do wniosku należy dołączyć:
-OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .pdf
pobierz plik .doc (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .pdf

- PROCENTOWE WARTOŚCI REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU AKTUALNE DLA II/2011 NABORU WNIOSKÓW
pobierz plik .pdf

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).


5. DOKUMENTY WSPÓLNE DLA BENEFICJENTÓW


Wybór projektów przez LGD "Kraina wokół Lublina" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
(pobierz)

Zaleca się aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”(pobierz)

Ulotka - Małe projekty

Ulotka - Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach działań Osi 4 Leader PROW 2007-2013
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)
instrukcja .pdf

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Karłowicza 4/100, 20-027 Lublin.
Pytania można również kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (081) 532 30 65.

Wyszukiwarka
Newsletter