Kalendarz wydarzeń
październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NABÓR WNIOSKÓW II/2012

LISTY PROJEKTÓW W RAMACH II/2012 NABORU WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE

informujemy o II naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

1. Małe projekty
(limit dostępnych środków - 800 000,00 zł);
2. Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków - 1 000 000,00 zł);
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków - 500 000,00 zł);
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków - 346 485,29 zł);


1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 27 września 2012 r. do 23 października 2012 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.


WAŻNE!

Wniosek należy sporządzić na formularzu:

1. MAŁE PROJEKTY

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
pobierz plik .pdf (wersja edytowalna)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
pobierz plik .pdf

- Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji
pobierz plik .pdf

Zgodnie z Wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego” Kraina wokół Lublina” do wniosku należy dołączyć:
-OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc

- Wybór projektów przez LGD "Kraina wokół Lublina" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
(pobierz)

- PROCENTOWE WARTOŚCI REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU AKTUALNE DLA II/2012 NABORU WNIOSKÓW
pobierz plik .pdf

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).


2. ODNOWA I ROZWÓJ WSI

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
pobierz plik .pdf

Zgodnie z Wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego” Kraina wokół Lublina” do wniosku należy dołączyć:
-OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc

- Wybór projektów przez LGD "Kraina wokół Lublina" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
(pobierz)

- PROCENTOWE WARTOŚCI REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU AKTUALNE DLA II/2012 NABORU WNIOSKÓW
pobierz plik .pdf

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).


3. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik.pdf

- EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik.pdf
pobierz plik.xls (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik.pdf

- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PODEJMUJĄCEGO WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- WZÓR GWARANCJI
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)
pobierz plik .pdf

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

Zgodnie z Wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego” Kraina wokół Lublina” do wniosku należy dołączyć:
-OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc

- Wybór projektów przez LGD "Kraina wokół Lublina" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
(pobierz)

- PROCENTOWE WARTOŚCI REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU AKTUALNE DLA II/2012 NABORU WNIOSKÓW
pobierz plik .pdf

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).


4. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik.pdf

- EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf

- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

- WZÓR GWARANCJI - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)
pobierz plik .pdf

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)

Zgodnie z Wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego” Kraina wokół Lublina” do wniosku należy dołączyć:
-OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc (wersja do edycji)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD
pobierz plik .doc

- Wybór projektów przez LGD "Kraina wokół Lublina" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
(pobierz)

- PROCENTOWE WARTOŚCI REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU AKTUALNE DLA II/2011 NABORU WNIOSKÓW
pobierz plik .pdf

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).


5. LEGISLACJA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659)
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LIPCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868)
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613)
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007—2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067)
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 25 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822)
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660)
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA "FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (NOWOŚĆ!!!) (Dz. U. Nr 129, poz. 1063)
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 12 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007—2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 1029)
pobierz plik .pdf


 

6. PRZYDATNE LINKI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odnowa i rozwój wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


7. DOKUMENTY WSPÓLNE DLA BENEFICJENTÓW

Zaleca się aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”(pobierz)

Ulotka - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ulotka - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ulotka - Małe projekty

Ulotka - Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach działań Osi 4 Leader PROW 2007-2013
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls (wersja do edycji)
instrukcja .pdf

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Karłowicza 4/100, 20-027 Lublin.
Pytania można również kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (081) 532 30 65.

Wyszukiwarka
Newsletter