Kalendarz wydarzeń
kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PROW 2014-2020

Aktualne formularze aplikacyjne (wnioski, biznesplan, instrukcje) ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Legislacja krajowa dotycząca PROW 2014-2020

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa

Legislacja UE dotycząca PROW 2014-2020

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-UE

Dokumentacja LGD "Kraina wokół Lublina": Lokalna Strategia Rozwoju, statut, regulaminy, karty oceny, harmonogram naborów, umowa z Województwem Lubelskim.

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram 2014-2020 marzec 2019.pdf)Harmonogram planowanych naborów wniosków 2014-2020 (marzec 2019)[Harmonogram planowanych naborów wniosków 2014-2020 (marzec 2019)]496 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA  2019 r._wersja 3 z dnia 15 marca.pdf)Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. wersja 3 z dnia 15.03.2019r.[Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. wersja 3 z dnia 15.03.2019r.]627 kB
Pobierz plik (LSR 2014-2020 11.03.2019.pdf)LSR 2014-2020 11.03.2019r.[LSR 2014-2020 11.03.2019r.]3862 kB
Pobierz plik (LSR 2014-2020 18.01.2019.pdf)LSR 2014-2020 18.01.2019r.[LSR 2014-2020 18.01.2019r.]3857 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 z dnia 18 stycznia 2019_wers.2.pdf)Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. wersja 2 z dnia 18.01.2019r.[Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. wersja 2 z dnia 18.01.2019r.]423 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 r_ z dnia 30.11.2018 _wers.1.pdf)Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. wersja 1 z dnia 30.11.2018r.[Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. wersja 1 z dnia 30.11.2018r.]422 kB
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSÓW TEKST JEDNOLITY 7.12.2018.doc)Regulamin konkursów (grudzień 2018)[Regulamin konkursów (grudzień 2018)]1417 kB
Pobierz plik (harmonogram 2014-2020 grudzień 2018.docx)Harmonogram planowanych naborów wniosków 2014-2020 (grudzień 2018)[Harmonogram planowanych naborów wniosków 2014-2020 (grudzień 2018)]19 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2018 ROK 26.09.2018.pdf)Harmonogram realizacji planu komunikacji z dnia 26 września 2018r[Harmonogram realizacji planu komunikacji z dnia 26 września 2018r]792 kB
Pobierz plik (Aneks 5 do umowy RLKS.pdf)Aneks 5 do umowy RLKS[Aneks 5 do umowy RLKS]1106 kB
Pobierz plik (aneks 4.pdf)Aneks 4 do umowy RLKS[Aneks 4 do umowy RLKS]1018 kB
Pobierz plik (aneks 3.pdf)Aneks 3 do umowy RLKS[Aneks 3 do umowy RLKS]7027 kB
Pobierz plik (aneks 2.pdf)Aneks 2 do umowy RLKS[Aneks 2 do umowy RLKS]913 kB
Pobierz plik (aneks 1.pdf)Aneks 1 do umowy RLKS[Aneks 1 do umowy RLKS]998 kB
Pobierz plik (umowa_lsr_2.pdf)Umowa RLKS [Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z 18 maja 2016]11005 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2018 ROK z dnia 27.06.2018.pdf)Harmonogram realizacji planu komunikacji z dnia 27 czerwca 2018r.[Harmonogram realizacji planu komunikacji z dnia 27 czerwca 2018r.]620 kB
Pobierz plik (Ankieta Monitorująca Projekty Niekomercyjne.docx)Ankieta Monitorująca Projekty Niekomercyjne - aktualna od 1 marca 2018r.[Ankieta Monitorująca Projekty Niekomercyjne - aktualna od 1 marca 2018r.]543 kB
Pobierz plik (Ankieta Monitorująca Podejmowanie i Rozwoj Działalności Gospodarczej.docx)Ankieta monitorująca Podejmowanie i Rozwój Działalności-aktualna od 1 marca 2018[Ankieta monitorująca Podejmowanie i Rozwój Działalności-aktualna od 1 marca 2018]540 kB
Pobierz plik (PRACOWNIK OBŁUGI BIUROWEJ.pdf)Opisy stanowisk _aktualizacja 2018[Opisy stanowisk _aktualizacja 2018]313 kB
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSÓW 15.03.2018 tekst jednolity.pdf)Regulamin konkursów (z dnia15.03.2018) [Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr LXXXVIII/100/2018 z dnia 15.03.2018 r.]1537 kB
Pobierz plik (REGULAMIN naboru wnioskow o powierzenie grantu.pdf)Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu[Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu]2544 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2018 ROK z 15 marca 2018r..pdf)Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. aktualizacja z dnia 15 marca[Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. aktualizacja z dnia 15 marca 2018r.]517 kB
Pobierz plik (harmonogram naboru wnioskow w ramach LSR z 15 marca 2018r..pdf)Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR aktualizacja z dnia 15 marca 2018r.[Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR aktualizacja z dnia 15 marca 2018r.]584 kB
Pobierz plik (LSR 2014-2020 26.02.2018 _zatwierdzona.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju[LSR dla LGD "Kraina wokół Lublina" z dnia 26 lutego 2018r.]4332 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2018 ROK.pdf)Plan komunikacji - harmonogram realizacji na 2018r.[Plan komunikacji - harmonogram realizacji na 2018r.]511 kB
Pobierz plik (harmonogram _ 23.11.2017.docx)Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR z 23 listopada 2017 roku[Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z 23 listopada 2017 roku]19 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK (1)_aktualizacja.docx)Plan Komunikacji - Harmonogram realizacji 2017[Plan Komunikacji - Harmonogram realizacji 2017]13 kB
Pobierz plik (ankieta_monitorujaca2016_projekty_niekomercyjne.pdf)ANKIETA MONITORUJĄCA – PROJEKTY NIEKOMERCYJNE - aktualne do 26 lutego 2018r.[ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”]645 kB
Pobierz plik (ankieta_monitorujaca2016_przedsiebiorczość.pdf)ANKIETA MONITORUJĄCA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - aktualne do 26 lutego 2018r.[ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”]641 kB
Pobierz plik (odwolanie_granty.docx)Formularz odwołania - Granty[Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” ]657 kB
Pobierz plik (harmonogram23_05_2017.pdf)Harmonogram Naborów[[Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z 23 maja 2017 roku]431 kB
Pobierz plik (regulamin_konkursow_23_05_2017.pdf)Regulamin konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji[Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr LXXXII/90/2017 z dnia 23.05.2017 r.]1791 kB
Pobierz plik (regulamin_granty_07032017.pdf)Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu[Załącznik do uchwały nr Zarządu LGD „Kraina wokół Lublina” Nr LXXXI/88/2017 z dnia 7 marca 2017 r., Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD ]2016 kB
Pobierz plik (LSR 2014-2020 7.03.2017.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju[LSR dla LGD "Kraina wokół Lublina" z dnia 7 marca 2017 roku]3444 kB
Pobierz plik (harmonogram 2014-2020 7.03.2017.pdf)Harmonogram Naborów[Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z 7 marca 2017 roku]431 kB
Pobierz plik (harmonogram_2014_2020_19122016.pdf)Harmonogram Naborów[Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z 19 grudnia 2016 roku]318 kB
Pobierz plik (protest_do_naboru_I2016.docx)Wzór protestu od oceny wniosku[ ]13 kB
Pobierz plik (harmonogram_2014_2020_06102016.pdf)Harmonogram Naborów[Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z 6 października 2016 roku]305 kB
Pobierz plik (zestawienie_rzf.pdf)Zestawienie rzeczowo-finansowe[ ]265 kB
Pobierz plik (plan_komunikacji.pdf)Plan komunikacji[Załącznik nr 5 do LSR 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 roku]157 kB
Pobierz plik (regulamin_konkursow_09092016.pdf)Regulamin konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji[Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr LXXVI/85/2016 z dnia 09.09.2016 r.]1593 kB
Pobierz plik (regulamin_gratnow_02062016.pdf)Regulamin konkursu grantowego[Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr LXIV/83/2016 z dnia 02.06.2016r.]1785 kB
Pobierz plik (LGD_2014_2020.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju[LSR dla LGD "Kraina wokół Lublina" z dnia 20 maja 2016 roku]3435 kB
Pobierz plik (harmonogram_2014_2020_09092016_2.pdf)Harmonogram naborów[Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z 20 maja 2016 roku]306 kB
Pobierz plik (regulamin_rady.pdf)Regulamin Rady[regulamin organu decyzyjnego LGD z 18 grudnia 2015 roku]226 kB
Pobierz plik (statut_maj_2016.pdf)Statut LGD[statut LGD z 20 maja 2016 roku]324 kB
Pobierz plik (plan_szkolen.pdf)Plany szkoleń[Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z 18 grudnia 2015 roku]268 kB
Pobierz plik (opis_stanowisk_062016.pdf)Opisy stanowisk[Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 02 czerwca 2016 roku]469 kB
Wyszukiwarka
Newsletter