Kalendarz wydarzeń
kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Spotkania informacyjne

szkolenieW związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach projektów grantowych (21.05.2018 - 08.06.2018) w zakresie przedsięwzięć:
Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo – oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja - organizacja zajęć / warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej.
Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR
o wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:
- organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
- kościołów i związków wyznaniowych
- jednostek sektora finansów publicznych
- instytucji kultury
Podczas spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia:
- zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu;
- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;
- dokumentacja konkursowa
- zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

Miejsca i terminy spotkań:

Lp.

Miejsce spotkania

Data

Godzina

1

Biuro LGD, Lublin, ul. Narutowicza 37/5

8 maja (wtorek)

15.00

2

Garbów, Remiza „Dom Strażaka”

10 maja (czwartek)

16.30

3

Piotrków Drugi 10, Centrum Kultury Gminy Jabłonna

14 maja (poniedziałek)

17.00

4

Bychawa, Bychawskie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 34

15 maja (wtorek)

16.00

5

Niedrzwica Duża, Urząd Gminy,                           ul. Lubelska 30, sala konferencyjna.

16 maja (środa)

17.00

Przewidywany czas trwania spotkania 3 godziny

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin) w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału przed dniem spotkania.

Podczas spotkania omawiane będą zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu w wersji elektronicznej, toteż przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera.

Wyszukiwarka
Newsletter