Kalendarz wydarzeń
grudzień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

„RENOWACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO - KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE”

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie pozyskała ponad 2 mln zł dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu rewitalizacji kościoła p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie, wpisanego do rejestru zabytków.
Cała inwestycja ma kosztować 2,9 mln zł. Ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych oraz gospodarczych regionu.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej polichromii kościoła (prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu transeptu oraz nawy kościoła). Ponadto zakres projektu obejmuje zakup infokiosku z oprogramowaniem prezentacyjnym, dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż ławki ogólnodostępnej, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także organizację przeglądu kolęd i pastorałek, Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych oraz Dni dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Głusk. Za organizacje imprez odpowiedzialni są partnerzy projektu – Gmina Głusk, Biblioteka – Centrum Kultury (dawniej Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk), Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA".
Parafia liczy niecałe 5 tys. osób i co roku jest ich coraz więcej. Według historycznych źródeł, parafia powstała w 1398 r. Wtedy zbudowano pierwszy – najprawdopodobniej drewniany - kościół. W skład parafii wchodziły w średniowieczu sąsiednie wsie – Abramowice, Dominów, Dziesiąta (dzisiejsza ul. Wyzwolenia) Skrzynice i Śmiłów (dzisiejszy Ćmiłów). Pierwsza wzmianka o tym, że parafia i kościół mają za patrona świętego Jakuba Większego Apostoła pochodzi z 1565 r.
W 1674 r. – staraniem kasztelana Jana Gniewosza – wybudowano nowy, również drewniany kościół. Ponad pół wieku później, bo w 1728 r. obok kościoła powstała „stara plebania". W latach 1786-1790, staraniem ówczesnego proboszcza, ks. Wincentego Jezierskiego wzniesiono obecny, murowany z cegły kościół w stylu późnego baroku. W 1796 r. konsekrował go biskup Wojciech Skarszewski. Na terenie parafii, oprócz katolików mieszkali również Żydzi. Stanowili oni zwartą społeczność w miasteczku Głusk oraz prowadzili karczmy na terenie parafii.
Dzisiejszy wygląd kościoła zawdzięczamy m.in. ks. proboszczowi ks. Janowi Ambrożemu Wadowskiemu i ks. Janowi Szpringerowi, który w latach 1896-1906 r. nadzorował projekt rozbudowy kościoła o dwie boczne kaplice, prezbiterium i dwie zakrystie. W tym samym czasie ściany wzmocniono filarami i wykonano nowe sklepienie, a kościół został przykryty nowym dachem.
Projekt z 1906 r. opracował znany warszawski architekt, Stefan Szyller, który jest autorem m.in. biblioteki i bramy Uniwersytetu Warszawskiego, czy też kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie.
W latach 20. ub. w. wnętrze kościoła ozdobiła secesyjna polichromia autorstwa Czesława (vel Celestyna) Miklasińskiego, która zachowała się do dzisiaj bez żadnych zmian i poprawek. W latach 1980/81, staraniem ks. kan. Jana Skowronka wybudowano nową plebanię i dwie sale katechetyczne.
Trzy lata później remontu doczekała się stara plebania (z 1728 r.)
Od niedawna kościół znajduje się na tzw. Drodze św. Jakuba – szlaku pielgrzymkowym prowadzącym z różnych miejsc Europy do Santiago de Compostela – miejsca grobu św. Jakuba Większego, jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa.
Sam kościół przeszedł już kilkakrotnie remont (zamiana pokrycia dachu z blachy na miedź, izolacja fundamentów, renowacja tynków zewnętrznych i modernizacja placu wewnątrz kościoła). Obecnie trwają prace konserwatorskie przy zabytkowej, prawie 100-letniej polichromii.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

logotyp png

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA O PROJEKCIE.doc)Informacje o projekcie[ ]2964 kB
Wyszukiwarka
Newsletter