Kalendarz wydarzeń
maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

„Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu" realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" oraz Lokalną Grupą Działania Zapiecek.
Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.
Wartość operacji : 36 510,00 złotych


Celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw.
W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd studyjny na teren województwa warmińsko-mazurskiego.
Wyjazd studyjny pozwoli na:
- ułatwienie wdrożenia innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw, a także ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie.
- Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich
-ułatwienie współpracy między potencjalnymi członkami Grupy Operacyjnej.
Efekty realizacji operacji w wymiarze długookresowym:
-może przyczynić się do zwiększenia ilości innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na hortiterapii na terenie woj. lubelskiego w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności oraz poznania dobrych praktyk przez uczestników.
-może przyczynić się do stworzenia grupy operacyjnej funkcjonującej na zasadach określonych w działaniu Współpraca w ciągu roku od zakończenia realizacji operacji
- spowoduje wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich
- przyczyni się do zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w woj. lubelskim a rezultaty poszczególnych projektów służyć będą szerokiej grupie odbiorców a nie pojedynczym podmiotom.
Wyjazd skierowany jest do osób z województwa lubelskiego:
-przedstawicieli samorządów,
-rolników,
-przedsiębiorców,
-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,
-przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
-ośrodków naukowych,
-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego,
-organizacji turystycznych,
-jednostek edukacyjnych,
-osób związanych z branżą turystyczną oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Przewiduje się organizację wyjazdu studyjnego na 12-14.09.2019. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz partnerów operacji.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW

logotyp2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Wyszukiwarka
Newsletter