Kalendarz wydarzeń
luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aktualności

Zaproszenie do uczestnictwa w wizytach studyjnych

lgd-krasnik A3 kujawsko-pomorskie v2 1000px-J

Karta zgłoszeniowa - Październik

lgd-krasnik A3 Podkarpackie v2 1000px-J

Karta zgłoszeniowa - Wrzesień

Wyniki oceny naboru wniosków o powierzenie grantu

Wyniki oceny naboru wniosków o powierzenie grantu

Wyniki oceny I/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Renowacja zabytków (poza obiektami budowlanymi)

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach I/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa I/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny II/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach II/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa II/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny III/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie -Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach III/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa III/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny IV/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów i innego wyposażenia (z wyłączeniem instrumentów muzycznych) z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach IV/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa IV/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny V/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach V/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia 2018r. rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa V/2018/G

Formularz odwołania

Aktywne sołectwa – spotkanie sołtysów z terenu powiatu lubelskiego

w tekscieW niedzielę, 15 lipca w miejscowości Piotrowice (gm. Strzyżewice) spotkali się sołtysi z terenu powiatu lubelskiego na „Pikniku Sołtysów" organizowanym już po raz szósty przez LGD „Kraina wokół Lublina". W spotkaniu uczestniczyło 250 osób: sołtysi ze wszystkich gmin członkowskich naszej LGD, przedstawiciele samorządów gminnych, członkowie LGD „Kraina wokół Lublina" oraz zaproszeni goście.
Tegoroczne spotkanie zorganizowane było pod hasłem „Aktywne sołectwa", ponieważ głównym punktem programu była prezentacja dobrych praktyk realizowanych przez sołectwa z terenu Powiatu Lubelskiego. Zaprezentowanych zostało 10 inicjatyw zrealizowanych przez mieszkańców sołectw: Kiełczewice Dolne, Olszanka, Zaraszów-Kolonia, Moszna, Kawka, Osmolice Drugie, Spławy, Bełżyce-Wzgórze, Nikodemów, Sobieszczany. Wśród nich siedem pomysłów polegało na organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców o charakterze: patriotycznym, artystycznym, sportowym lub edukacyjnym. Trzy zgłoszone inicjatywy dotyczyły działań inwestycyjnych polegających na organizacji miejsc spotkań dla mieszkańców. Wspólnym mianownikiem wszystkich inicjatyw, było często podkreślane przez sołtysów w prezentacjach, duże zaangażowanie mieszkańców w ich realizację. Zgłoszone przez sołtysów projekty wzięły udział w „Konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną przez sołectwo działające na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina". Oczekiwanym przez wszystkim momentem spotkania było rozstrzygniecie tego konkursu.
W kategorii „inicjatywy inwestycyjne" komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce – sołtys Andrzej Poniewozik (Zaraszów Kolonia) - Modernizacja budynku centrum kultury wiejskiej w miejscowości Zaraszów – Kolonia (1000 zł);
II miejsce – sołtys Regina Wróbel (Osmolice Drugie) - Rozbudowa budynku w Osmolicach Pierwszych na potrzeby świetlicy wiejskiej (700zł);
III miejsce – sołtys Czesław Grudzień (Spławy) - Aktywna integracja społeczności lokalnej – świetlica wiejska (500 zł).
W kategorii „inicjatywy nieinwestycyjne" komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:
I miejsce – sołtys Grażyna Pietrak (Moszna) - Wystawienie „Misterium Męki Pańskiej" przez mieszkańców wsi Moszna;
II miejsce –sołtys Zbigniew Kotłowski (Bełżyce – Wzgórze) - Bieg Wzgórski – bieg łączący pokolenia (700 zł);
III miejsce ex aequo – sołtys Jerzy Woźniak (Kawka) - Powitanie autobusu linii 44 w Kawce tortem i kawą (500 zł);
III miejsce ex aequo - Genowefa Baran (Kiełczewice Dolne) - Majówka patriotyczna „100 lat Niepodległej"(500 zł).
Fundatorami nagród była LGD „Kraina wokół Lublina" oraz Zarząd Powiatu w Lublinie.

Podczas Pikniku nie zabrakło wrażeń artystycznych za sprawą występu zespołu śpiewaczego „Głuskowianki", który podczas bardzo dobrze przyjętego przez publiczność koncertu zaprezentował utwory ludowe i patriotyczne. Natomiast sportowych emocji oraz dobrego humoru dostarczył „mini mundial sołecki", którego zwycięzcą byli sołtysi z gminy Głusk.
W trakcie Pikniku była również możliwość skorzystania z doradztwa na stoisku informacyjnym zorganizowanych przez LGD „Kraina wokół Lublina".

„Aktywne sołectwa – spotkanie sołtysów z terenu powiatu lubelskiego organizowane było przez: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego dla partnerów KSOW i podlega refundacji ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

logotyp 1

Zaproszenie na szkolenie z zasad przyznawania dotacji

logo bil

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W DNIU05 LIPCA – CZWARTEK NA GODZINĘ 16.00 NA SZKOLENIE Z ZASAD PRZYZNAWANIA DOTACJI ORAZ WYPEŁNIANIA GENERATORA WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „LUBELSKIE MIKRODOTACJE FIO 3".

Spotkanie odbędzie się w Biurze LGD ul. Narutowicza 37/5 Lublin.

Wyszukiwarka
Newsletter